Gebruiksvoorwaarden

● 10 jaar ervaring
● Directe offerte en DFM-feedback
● Snelste levertijd 3 dagen
Keur ISO9001 goed
certificering van het kwaliteitssysteem

Wij heten u welkom op de website van Tikprecision Manufacturing Co., Limited Tikprecision cnc-bewerkingsservice en andere websites die deze gebruiksvoorwaarden weergeven (hierna gezamenlijk de "Website" genoemd). Deze website wordt beheerd door Tikprecision Manufacturing Co., Limited. ("TIKPRECISION", "We" of "We"), Room 1508, 15/F., Office Tower Two, Grand Plaza, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.

Service
Via deze website kunt u informatie verkrijgen over onze diensten, een offerte aanvragen via de online offerteservice van onze website, producten bestellen en andere diensten verkrijgen die wij van tijd tot tijd kunnen leveren (gezamenlijk "diensten" genoemd). Uw toegang tot en gebruik van deze website en diensten zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden (hierna "algemene voorwaarden" genoemd) en alle toepasselijke wetten.

Uw toestemming
Neem een ​​paar minuten de tijd om deze algemene voorwaarden te lezen voordat u deze website gebruikt. Uw gebruik van deze website is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze algemene voorwaarden, het online privacybeleid, Tikprecision en verkoopvoorwaarden voor bestellingen (indien van toepassing), andere verklaringen en "klik"-overeenkomsten die we kunnen sluiten en inhoud die van tijd tot tijd wordt geplaatst. time, all De inhoud is door middel van verwijzing in dit artikel opgenomen. Door onze website te bezoeken of er doorheen te bladeren, of door gebruik te maken van de dienst, aanvaardt u, maar bent u niet beperkt tot, deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag u deze website of dienst niet bezoeken of gebruiken.

Modificatie methode
We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen, door dergelijke herzieningen van deze algemene voorwaarden onderaan elke pagina van deze pagina te plaatsen na de link "Gebruiksvoorwaarden". website. Als u deze website blijft gebruiken nadat we de herziene voorwaarden hebben gepubliceerd, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden.
ownership
content
Tenzij anders vermeld, zijn de website en service en het ontwerp, de tekst, inhoud en andere zaken met betrekking tot de website en service (hierna "inhoud" genoemd) onderworpen aan toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere exclusieve rechten (inclusief maar niet beperkt tot kennis (Bescherming van eigendom) De wet en al haar rechten zijn het eigendom van Tikprecision of een derde partij die ons een licentie verleent om de inhoud te gebruiken. Behalve zoals anders bepaald in dit artikel, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, mag enige inhoud niet worden gebruikt, gekopieerd, gekopieerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, weergegeven, gepubliceerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook.Wij verlenen u een wettelijke toestemming om deze website te bezoeken en te gebruiken voor uw tijdelijk gebruik, voor tijdelijk het uploaden van modellen, het weergeven, downloaden, archiveren en afdrukken van een deel van de inhoud van deze website voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u het materiaal niet wijzigt en u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen in alle materialen zijn voorbehouden.
Handelsmerken en dienstmerken
Tenzij anders vermeld, zijn alle Tikprecision-logo's, productnamen, paginatitels, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen, handelsmerken, servicemerken en logo's die op deze website voorkomen servicemerken, handelsmerken (ongeacht of ze geregistreerd zijn of niet) en/of de volgende handelsmerken Trade Dress: Prototype Lab (“Handelsmerk”). Alle andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en/of handelsuitingen die op de website worden genoemd, weergegeven, geciteerd of anderszins aangegeven, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft u niet het recht om het handelsmerk op enigerlei wijze weer te geven of te gebruiken. Het gebruik of misbruik van handelsmerken of andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en/of huisstijl of enig ander materiaal hierin (tenzij toegestaan ​​door dit artikel) is uitdrukkelijk verboden.
Jouw model
U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van of het recht hebt om ontwerpen, technische tekeningen, modellen of prototypen ("modellen") in te dienen via de website voor diensten. U verleent Tikprecision hierbij een niet-exclusieve, overdraagbare licentie voor het kopiëren, wijzigen en gebruiken van elk model dat u via de website indient, met als enig doel de door u gevraagde diensten te leveren.
Als u de contactgegevens met betrekking tot het model wijzigt, gaat u verder akkoord met: a) iemand is geautoriseerd of geautoriseerd om de contactgegevens te wijzigen; b) al deze contactgegevens correct zijn ingevoerd; c) eventuele fouten in uw invoer van contactgegevens Neem de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen; d) Iedereen die u aanwijst verantwoordelijk te zijn voor toegang tot dergelijke modellen, is volledig verantwoordelijk voor al het gebruik van deze website, inclusief alle wijzigingen die aan de modellen zijn aangebracht.

Betalingen en kosten
U stemt ermee in alle vergoedingen en alle andere vergoedingen (inclusief toepasselijke belastingen) te betalen die zijn gemaakt voor de diensten die u via de website aanvraagt ​​in overeenstemming met www.tikprecision.com en de verkoopvoorwaarden voor bestellingen (indien van toepassing).

Disclaimer voor hyperlinks
Deze website kan links bevatten naar andere websites die worden onderhouden door Tikprecision of niet-gerelateerde derden. Een link naar een website van derden betekent niet dat wij de website of de producten en diensten die via de website worden aangeboden, goedkeuren, onderschrijven of enige verantwoordelijkheid aanvaarden. Voor websites van derden doen we geen uitspraken, noch geven we enige expliciete, impliciete of andere garanties.
Disclaimer
We geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de inhoud ervan, inclusief offerteproducten of diensten die u vanaf deze website aanbiedt "zoals ze zijn" en gebaseerd op "beschikbare" basis. We wijzen hierbij uitdrukkelijk alle expliciete of impliciete garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties over uw eigendom, niet-inbreuk, verhandelbaarheid, kwaliteit en toepasbaarheid van het specifieke doel van het gebruik van deze website of services inclusief dit product. ter plekke. We kunnen niet garanderen dat deze website, zijn servers of e-mails verzonden vanuit de Verenigde Staten geen schadelijke componenten (inclusief virussen) zullen bevatten. We geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de mogelijkheid van het verwijderen, verzenden of opslaan van communicatie, gepersonaliseerde instellingen of andere gegevens, inclusief maar niet beperkt tot modellen die worden ingediend wanneer u een offerte aanvraagt.
De informatie en alle andere materialen op deze website zijn alleen bedoeld als algemene referentie en vormen geen professioneel advies. U bent verantwoordelijk voor het evalueren van de juistheid en volledigheid van alle informatie die beschikbaar is op deze website of enige website die eraan gekoppeld is.

Disclaimer
Voor zover maximaal toegestaan ​​door toepasselijke wetten, overeenkomsten en hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen, werknemers, agenten, leveranciers, aannemers, opvolgers en vertegenwoordigers, sluiten en ontkennen wij hierbij elke aansprakelijkheid voor compensatie, ongeacht de partij, en door alle verliezen en uitgaven hieruit voortvloeiend, enige directe, indirecte, speciale, punitieve of secundaire schade, verlies van gebruik, gegevensverlies, verlies veroorzaakt door virussen, verlies van inkomen of winst, verlies van eigendommen of schade, claims van derden of enig ander verlies, zelfs als het op de hoogte is gebracht dat dergelijke schade of verliezen, soorten of functies kunnen worden veroorzaakt door het gebruik van deze website of dienst. U bent verantwoordelijk voor al het nodige en verantwoordelijk voor het instellen van de nodige gegevensback-up en viruscontroleprocedures. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing ongeacht of de aansprakelijkheid gebaseerd is op contract, nalatigheid, onrechtmatige daad, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere basis. Als wordt vastgesteld dat een deel van deze beperking van aansprakelijkheid is geannuleerd of om welke reden dan ook niet kan worden afgedwongen, dan zal onze totale aansprakelijkheid (en elke andere persoon of entiteit die nog steeds beperkt zou moeten zijn) aanvullende beperkingen opleggen aan de aansprakelijkheid die wordt aangenomen in USD ($ 5.00).

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties, bepaalde beperkingen of aansprakelijkheidsuitsluitingen niet toe, dus de beperkingen en uitsluitingen die in deze algemene voorwaarden worden vermeld, zijn mogelijk niet op u van toepassing.
Uw verplichtingen
U geeft aan dat u ouder bent dan 18 jaar. U stemt ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken.

U stemt ermee in de website te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en deze algemene voorwaarden. U stemt ermee in geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen of enige andere inhoud te uploaden of te verspreiden die is ontworpen om de normale werkingsprocedures van computers via de website te verstoren, te onderbreken of te verstoren.
Uw account (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord) is persoonlijk voor u en kan door niemand anders worden gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw gebruikersnaam of wachtwoord worden uitgevoerd door u of iemand anders die uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt (al dan niet door u geautoriseerd). Als u een duidelijke inbreuk op de beveiliging constateert, zoals verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord, stelt u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte (neem contact met ons op via info@tikprecision.com) totdat we u na ontvangst van de melding zal aansprakelijk zijn voor ongeoorloofd gebruik. jouw rekening.

Elke ongeoorloofde wijziging, geknoei of wijziging van enige informatie, of enige interferentie met de beschikbaarheid van of toegang tot deze website is ten strengste verboden. Tikprecision behoudt zich alle beschikbare rechten en rechtsmiddelen voor. U stemt ermee in om naar ons en onze functionarissen, directeuren, agenten, vertegenwoordigers en werknemers te gaan voor alle claims, aansprakelijkheden, verliezen, uitgaven of vereisten (inclusief advocaatkosten) die verband houden met uw schending van deze algemene voorwaarden en uw schending van deze algemene voorwaarden Compensatie, vrijstelling en bescherming tegen schade voor toegang tot en gebruik van deze website.
Wijziging en beëindiging
We behouden ons het recht voor om deze website (of een deel daarvan) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bewerken, verwijderen, op te schorten of te onderbreken, tijdelijk of permanent te verwijderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een dergelijke wijziging, bewerking, verwijdering, opschorting of onderbreking van deze website door u of een derde partij.

algemeen
Deze algemene voorwaarden, evenals ons online privacybeleid, Tikprecision en verkoopvoorwaarden voor bestellingen (indien van toepassing), en alle andere klikovereenkomsten die u mogelijk aangaat (allemaal uitdrukkelijk opgenomen in dit artikel) bevatten informatie over u en uw gebruik van de website. Ons falen om enige bepaling van deze algemene voorwaarden te implementeren, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van de bepaling of het recht om de bepaling af te dwingen. Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, heeft de ongeldigheid geen invloed op de geldigheid van de overige delen en zullen de partijen de ongeldige bepaling vervangen door de bepaling die de bedoeling en het economische effect van de bepaling het dichtst benadert. Ongeldige bepalingen. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Minnesota, Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met het principe van wetsconflicten. Deze website is alleen toegankelijk voor mensen in de Verenigde Staten en Canada. In sommige landen of regio's kunnen wetten de toegang tot of het gebruik van deze website verbieden. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten van het land/de regio waar u deze website bezoekt. U gaat hierbij akkoord en doet afstand van alle bezwaren tegen de exclusieve jurisdictie van de federale en staatsrechtbanken in Minnesota en zijn locaties om eventuele geschillen of claims op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@tikprecision.com.

De laatste herziening van deze gebruiksvoorwaarden was op 17 maart 2022.